Pasożyty zewnętrzne
Pasożyty zewnętrzne takie jak świerzbowce, piórojady, kleszcze, ptaszyńce wywołują niepokój i nerwowość u ptaków - szczególnie siedzących na jajach, uszkadzają pióra - co powoduje pogorszenie wyników lotowych, wysysają krew, przez co osłabiają organizm gołębia, a skaleczona skóra jest świetną drogą do zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Systematycznie należy stosować dezynfekcje gołębników i kąpiele gołębi.
Leki dostępne na rynku: Biocid 250 ml, Avian Insect Liquidator, Scatt Pigeon, Ectofox.