Kokcydioza - krwawa biegunka
Opis choroby
Jest jedną z częściej spotykanych pasożytniczych chorób gołębi. Wywołują ją pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Większość gołębi jest nosicielami kokcydiów - nie obserwuje się u nich objawów choroby, ale z kałem wydalają oocysty (przetrwalnikowe formy pasożyta), stanowiąc potencjalne ognisko choroby. Do zakażenia dochodzi przez bezpośredni kontakt z chorym osobnikiem, bądź przez przebywanie na terenie skażonym odchodami chorych gołębi. Kokcydioza w znaczący sposób obniża kondycję gołębi, jest jednym z najczęstszych czynników ułatwiających i przyspieszających zakażenia innymi patogenami.
Objawy i przebieg choroby
Objawami kokcydiozy są: brak apetytu, apatia, biegunka - na skutek uszkodzenia nabłonka jelita. Biegunka jest rzadka, wodnista, czasami śluzowata. Zniszczenie śluzówki jelita to doskonała droga zakażenia dodatkowymi chorobami - salmonellozą, trichomonadozą itp. Należy jednak pamiętać, że objawy te nie są specyficzne jedynie dla kokcydiozy - dlatego też w celu potwierdzenia podejrzeń, należy przeprowadzić badanie kału na obecność dużej ilości oocyst.
Leczenie i profilaktyka
W profilaktyce kokcydiozy niezwykle istotne jest dbanie o czystość i higienę w gołębniku, oraz o ogólny, dobry stan gołębi. Poza tym, konieczne jest okresowe, profilaktyczne uwalnianie gołębi od kokcydii, nawet jeśli nie obserwujemy żadnych objawów choroby. W łagodnych niewielkich inwazjach należy dążyć do podniesienia ogólnej odporności ptaków i niszczenia oocyst w środowisku gołębia. Nie zapominajmy o kąpielach i dezynfekcji.
Leki dostępne na rynku: Baycocci Stop, Spartrifox, Baycox, Medicox, Ronamp.

Łagodna postać kokcydiozy w charakterystycznym kale