Trichomonadoza "żółty guzek" - rzęsistki
Opis choroby
Szeroko rozpowszechniona choroba wywołana przez wiciowca Trichomonas gallinae. Przebieg infekcji jest szczególnie niebezpieczny - nawet śmiertelny - dla osobników młodych.
U dorosłych ptaków rzadko dochodzi do zewnętrznych objawów choroby. Około 80% z nich jest jednak nosicielami pasożyta. W przypadku silnych obciążeń organizmu i związanym z tym osłabieniem, może dojść do nagłego rozmnożenia się pierwotniaka i rozwoju trichomonadozy. Źródłem inwazji są najczęściej rodzice "nosiciele pierwotniaka" karmiący młode, stojąca w rynnach i zagłębieniach woda, niehigieniczne poidełka oraz największe źródło zakażenia – przejazd w kabinie na lot konkursowy. U wielu gołębi obserwuje się małe, żółtawe guzki w gardle i przełyku - są to zbiorowiska rzęsistka.
Objawy i przebieg choroby
Rozróżnia się trzy odmiany choroby:
- odmiana gardłowa - serowate żółte twory w gardle utrudniają oddychanie, jedzenie i picie;
- odmiana pępkowa - pasożyty dostają się do organizmu z misy lęgowej poprzez niezamknięty pępek piskląt. Pod skórą powstaje wrzód, który po rozcięciu, czy pęknięciu ukazuje serowaty "żółty guzek";
- odmiana organowa - niezahamowana infekcja w pępku i gardle rozprzestrzenia się na wszystkie narządy organizmu ptaka. Chorobowo zmieniona jest szczególnie wątroba - powstają tam grube, serowate, żółte ogniska, głęboko wrośnięte w tkankę narządu. Zewnętrznymi objawami są: apatia, biegunka i związane z nimi wychudzenie i osłabienie.
Leczenie i profilaktyka
Profilaktyka przeciw rzęsistkowi jest konieczna. Choroba powoduje duże straty młodych ptaków. Osłabiając je, sprzyja wtórnym infekcjom. Środki przeciw trichomonadozie dobrze jest podawać zaraz po zniesieniu jaj. Dzięki temu dorosłe ptaki w czasie klucia będą miały ograniczoną ilość pasożyta, a pisklęta będą miały czas na nabycie odporności.
Uwaga! - unikać podawania preparatów przeciw trichomonadozie w okresie lęgowym!
Leki dostępne na rynku: Spartrifox, Tricho Plus, Trichonidazol, Spartrix Tab, Cancerex Plus, Canker Combo, Canker Tonic, Ronamp.