Choroby pasożytnicze - Pasożyty wewnętrzne
Do tej grupy zaliczamy: pasożyty żyjące wewnątrz organizmu - najczęściej są to robaki, tasiemce, glisty, nicienie oraz pierwotniaki - kokcydia, rzęsistki.
Robaki namnażają się w jelitach - często w stopniu zagrażającym życiu ptaka. Wyspecjalizowały się one jako pasożyty pochłaniające składniki pokarmowe, które powinny trafić do krwioobiegu gołębia. Robaki mają przez to zgubny wpływ na układ trawienny. Poza tym toksyczne są produkty przemiany materii pasożytów, podtruwające organizm gołębia. Zarobaczony gołąb chudnie, staje się apatyczny, ma matowe upierzenie, biegunkę, źle się pierzy, zawodzi w lotach i rozpłodzie.
Leczenie robaczyc polega na podaniu gołębiom środków odrobaczających zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii lub producenta leku oraz gruntownym wyczyszczeniu i dezynfekcji gołębników.
Przy kuracjach odrobaczających ważne jest, aby nie stosować tych samych preparatów rokrocznie. Dzięki zmianie leku robaki nie mają szans przyzwyczaić się do terapii.