Mikotoksykozy
Mikotoksykozy są wywołane poprzez spożycie toksyn wytwarzanych przez grzyby rosnące w zbożach, które używane są do produkcji karm dla gołębi. Grzyby te wytwarzają substancje toksyczne (miko-toksyny) oraz antybiotyki. Zatem toksyny mogą być obecne w ziarnach zbóż, czy w gotowej karmie nawet po zamarciu komórek grzybów. Rodzaj mikotoksyny zależy od szczepu grzybów, temperatury, wilgotności oraz stopnia zanieczyszczenia plantacji zbóż. Szczepy grzybów też często wytwarzają więcej niż jedną mikotoksynę, zwykle działają one synergistycznie dlatego zatrucia wywołane ich działaniem są o wiele groźniejsze niż zatrucia spowodowane jedną mikotoksyną. W hodowlach gołębi najczęściej mamy do czynienia z zatruciami aflatoksynami, ochratoksynami i trichotecenami.
Leczenie tych chorób polega na zmianie paszy oraz podawaniu specjalistycznych leków neutralizujących mikotoksyny w organizmach ptaków. Dobrą profilaktyką jest podawanie do paszy licznych ziołowych preparatów neutralizujących mikotoksyny.