Choroby grzybicze
Gołębie jak wszystkie organizmy żywe padają często ofiarą chorób powodowanych przez grzyby. Choroby grzybicze są jednymi z najrzadziej diagnozowanych chorób u gołębi. Nie znaczy to, że nie stanowią one problemu. Sytuacja ta związana jest z małą ilością badań mykologicznych zlecanych przez hodowców. Przykładem tutaj może być kandydaza, która w Polsce bardzo często jest mylona z rzęsistkowicą. Choroba ta najczęściej odpowiedzialna jest za większość przypadków nie leczących się rzęsistków. Trudno bowiem zwalczyć chorobę grzybiczą nawet super skutecznymi środkami przeciwpasożytniczymi. Trzeba powiedzieć jasno, że sami mamy udział w rozprzestrzenianiu się grzybicy wewnętrznej u naszych gołębi. Stosując antybiotyki profilaktycznie i nadal często, wyjaławiamy florę u gołębi i namnażają się w tym miejscu grzyby. Podobnie bardzo dużym i niedocenianym problemem w hodowlach gołębi jest problem mikotoksyn w karmach, które bardzo skutecznie obniżają wydolność lotową poprzez toksyczne działanie na organizm gołębia. Podając taką niezdrową karmę, notorycznie podtruwamy gołębie.