Rotawiroza
Zakażenia rota wirusami są bardzo często spotykane u zwierząt w tym ptaków i gołębi. Przenoszą się drogą pokarmową. Po raz pierwszy u gołębi zostały wyizolowane w Japonii w latach 90 (Reynolds 2008). Naturalne zakażenia dotyczą głównie młodych ptaków w wieku 3-11 tygodni. Wirusy namnażają się w komórkach kosmków jelitowych upośledzając wchłanianie substancji pokarmowych i wywołując silną biegunkę. Po 2-3 dniach od zakażenia pojawia się wodnista brązowo-żółta biegunka. Ptaki są osowiałe, bez apetytu z nastroszonymi piórami. Śmiertelność jest niska ok.15%. Gołębie padają z powodu bardzo silnej krwistej biegunki i odwodnienia nawet po 3 dniach od momentu objawów chorobowych . Zróżnicowanie przebiegu choroby związane jest z bardzo różną patogennością tego wirusa. Diagnostykę stawiamy na podstawie mikroskopii elektronowej. Technika ta jest względnie tania i pozwala na wykrycie wszystkich serotypów wirusa. U gołębi dostarczonych do badania sekcyjnego obserwowano blade i silnie zgazowane jelita. W jelitach liczna wodnista treść z plamami krwi. Ptaki są silnie odwodnione, zahamowane w rozwoju, odbyty zaklejone i obrzękłe z widocznymi ogniskami zapalnymi. Czasami w jelitach obserwujemy drobne ciemno fioletowe nadżerki. W preparacie mikroskopowym wykonanym z nabłonka jelitowego można zauważyć silne skrócenie kosmków jelitowych.
Leczenie tylko objawowe, eliminacja nosicieli oraz dokładne oczyszczanie i okresowa dezynfekcja gołębnika. Wspomóc ptaki podając elektrolity i Salicyl.