Ospa gołębi
Opis choroby
Ospa gołębia to choroba wirusowa obserwowana częściej u gołębi pocztowych niż rasowych. Bardziej podatne są gołębie młode, dorosłe chorują rzadziej.
Objawy i przebieg choroby
Wirus ospy gołębiej powoduje strupowate narośla w błonie śluzowej i skórze. Strupy występują szczególnie na nieopierzonych częściach skóry - brzegach oczu, w okolicach dzioba, na stopach.
Wirusy ospy wydzielane są ze śliną, wydzieliną z nosa i łzami. Ściekają na podłoże, tam zasychają, a następnie wraz z kurzem wzniecanym przez gołębie wznoszą się w powietrze. Kurz z zarazkami dostaje się do organizmu gołębia przez zranienia i mikrouszkodzenia na ciele ptaka oraz drogami oddechowymi. W krwiobiegu wirus rozmnaża się, a w końcu dostaje się z powrotem do błony śluzowej lub skóry zewnętrznej gdzie powoduje powstanie strupowatych narośli. Ospa przeradza się w ciężką chorobę ogólną gdy dochodzi do bakteryjnego nadkażenia krost - zaczynają one wtedy ropieć.
Zarazki mogą osadzać się w błonie śluzowej nosa i gardła - powstające wtedy serowate, cuchnące narośla zatykają tchawicę i przełyk niejednokrotnie prowadząc do uduszenia lub śmierci głodowej.
Leczenie i profilaktyka
Zasadniczo ospy się nie leczy. Jeśli strupowate narośla i złogi doprowadzą do zwężenia gardła należy je ostrożnie usunąć, a zajęte miejsca pędzelkować roztworem jodu. Chore gołębie należy odizolować. W celu złagodzenia przebiegu choroby, obniżenia gorączki i stanu zapalnego warto zastosować preparat o nazwie Salicyl z osłonowym antybiotykiem Avivet lub Mediprim.
Profilaktyka: Wszystkie gołębie stada bez objawów chorobowych podlegają obowiązkowemu szczepieniu. Szczepienie zapewnia ochronę przed odnowieniem się infekcji na cały rok. Przebyta infekcja ospy nie daje gołębiowi dożywotniej odporności. W rejonach częstego występowania zaleca się stosowanie wiosną profilaktycznego szczepienia.
Leki dostępne na rynku - szczepionka Poxovac lub inne szczepionki przeciwko ospie np: Medipox, Pox-Spritz Sol.