Adenowiroza - Choroba młodych gołębi
Opis choroby
Adenowiroza tajemnicza choroba wirusowa młodych gołębi budząca postrach wśród hodowców. To zakażenie dzieli się na dwa typy : Adenowiroza typ I i Adenowiroza typ II. Chorobę może wywołać wiele patogenów jak: spadek odporności, stres, E. coli, Salmonella, Streptococcous, Chlamydie, , Cirkowirusy, Herpeswirusy, Retrowirusy, Trichomonas i inne. Czynniki te często ze sobą współdziałają, znacznie komplikując obraz choroby i jej przebieg oraz leczenie. Rozwojowi choroby sprzyja słaba odporność gołębi wynikająca z niedojrzałości układu odpornościowego młodych gołębi, stres, nadmierny wysiłek (ciężki lot lub forsowne treningi), upał, błędy żywieniowe, kontakt z chorymi gołębiami lub czynnikami chorobotwórczymi.
Objawy i przebieg choroby
Ze względu na różne kombinacje czynników chorobotwórczych np. E. coli - paramyxowiroza, E. coli - trichomonadoza, mykoplazmoza - E. coli, salmonelloza itp., mogą występować zupełnie inne objawy chorobotwórcze. Najczęściej obserwujemy utratę apetytu, bardzo silne pragnienie, silna biegunka często charakterystyczna dla salmonellozy lub paramyxowirozy. Następnie w krótkim czasie (nieraz kilku godzin) zaczynają się zejścia chorych gołębi.
Leczenie i profilaktyka
Warto wspomnieć, że zadowalające efekty można uzyskać stosując lek o nazwie Adeno-Spritz Sol do walki z wirusem adeno, który już mamy w stadzie. Przynajmniej ratując te gołębie, na których nam najbardziej zależy. Jeśli zakażenie już trwa kilka dni i przeradza się w infekcję wirusowo-bakteryjną to w pierwszym kroku stosujemy Adeno-Spritz Sol, a w drugim podejściu należy podać leki poniżej wymienione.
W zapobieganiu chorobie niezwykle ważne jest dbanie o prawidłowy rozwój i działanie układu odpornościowego młodych gołębi. Powinno się jak najdłużej chronić gołębie przed podawaniem lekarstw "na wszelki wypadek" (profilaktycznie). Organizm gołębia powinien sam nauczyć się walczyć z patogenami w otoczeniu. Powinno się je racjonalnie karmić (nie przesadzać z ilością roślin motylkowych, strączkowych). Nie przepełniać gołębnika. Wspomagać system odpornościowy środkami naturalnymi - ziołowymi. Eliminować bakterie w pojniku oraz przewodzie pokarmowym systematycznie zakwaszając wodę. Jeśli jednak choroba już się pojawi, to w pierwszej kolejności należy zredukować bakterie E. coli w przewodzie pokarmowym. Następnie, albo równocześnie, zwalczać rzęsistki i kokcydiozę.
Skuteczne terapie lekowe do połączenia z Adeno-Spritz Sol (na wirusa), a na równolegle występującą bakterię jeden z leków: Adeno 4 Stop, Coli Stop, Amoxygal, Salcol Stop lub Biomox z Trimethoprim Sulfa Sol.
Jeśli hodowcy zechcą można ułożyć i wdrożyć w ich hodowlach programy zapobiegania chorobie młodych.