Choroby wirusowe
Zapobiegając chorobom wirusowym należy systematycznie stosować dezynfekcję przy pomocy preparatów wirusobójczych w gołębniku i przed nim (mata dezynfekcyjna nasączona środkiem wirusobójczym), a gołębie szczepić dostępnymi szczepionkami i nie odmawiać im dobrej karmy i suplementów. Szczepienia odgrywają zasadniczą rolę we współczesnej hodowli gołębi pocztowych i ozdobnych. Wiele groźnych chorób zakaźnych występuje na całym świecie , a zarazki przenoszone drogą aerogenną trudno jest kontrolować nawet przy bardzo dobrych zasadach biobezpieczeństwa. Podstawową metodą praktycznej kontroli nad chorobami zakaźnymi w hodowlach gołębi są szczepienia. Główną przyczyną wykonywania szczepień u gołębi stanowi chęć zmniejszenia strat wynikających z zachorowalności i śmiertelności wywołanych przez czynniki zakaźne. Dodatkowo zaszczepione ptaki przekazują swojemu potomstwu przeciwciała matczyne, które chronią pisklęta przez zakażeniami w pierwszych tygodniach życia (Sudhoff 2012).
Do wirusowych chorób zaliczamy: paramyksowirozę, adenowiroze, cirkowirozę, herpeswirozę, ospę, zakaźny katar, wtrętowe zapalenie wątroby.