Mykoplazmoza
pis choroby
Przewlekła choroba bakteryjna wywoływana przez Mycoplasma spp. - drobnoustroje o słabej patogenności. Mykoplazmy to bardzo ciekawe bakterie należące do klasy Mollicutes. Mikroorganizmy te cechuje brak typowej ściany komórkowej. Przez to są bardzo wrażliwe na powszechnie występujące środki dezynfekcyjne i odporne na wiele antybiotyków o szerokim spektrum np. penicyliny, cefalosporyny, na które te antybiotyki nie działają. Żeby je zniszczyć potrzebne są specjalistyczne leki o wąskim spektrum oraz skomplikowane badania laboratoryjne potwierdzające ich obecność.
Do zachorowania dochodzi w sytuacjach załamania odporności gołębi. Mykoplazmoza często występuje z innymi chorobami - np. z ornitozą, katarem zakaźnym. Większość zachorowań rozpoczyna się jesienią i w sposób przewlekły z różnym nasileniem trwa do wiosny. Coraz częściej czynnikami warunkującymi wystąpienie tej choroby jest stres, długotrwałe loty, uciążliwy transport i przegrzanie gołębi podczas sezonu lotowego oraz jesienne osłabienie podczas pierzenia połączone z wilgotną pogodą.
Zakażenie następuje drogą kropelkową, pokarmową lub podczas kopulacji.
Objawy i przebieg
Początkowo obserwuje się kichanie, kaszel, charczący oddech, zapalenie spojówek i światłowstręt. Pojawia się biały śluz w dziobie i tchawicy. W miarę trwania choroby jest go coraz więcej. Choroba może zaatakować worki powietrzne, tchawicę i oskrzela - wtedy ptaki bardzo szybko opadają z sił. Przewlekłe zakażenie prowadzi do szeregu zaburzeń rozrodu - obniżenia nieśności, większej śmiertelności zarodków, obniżenia płodności samców, a nawet w zaawansowanej postaci występują problemy w stawach na skrzydłach i nogach gołębi.
Leczenie i profilaktyka
Dobre efekty w leczeniu osiąga się szybko, stosując leki wymienione poniżej. Trzeba pamiętać, aby każdorazowo po kuracji antybiotykami wyrównać poziom flory bakteryjnej jelit przez zastosowanie dobrej jakości probiotyków - zapobiegnie to uszkodzeniom ścianki jelit. W zapobieganiu chorobie niezwykle ważne jest dbanie o dobrą kondycję gołębi, poprzez właściwe odżywianie, odrobaczanie, zapobieganie infekcjom oraz szczepienia ochronne w stadach, gdzie w przeszłości były tego typu problemy. Szczepić Mycosalmovirem lub Myccoplasma-Spritz powinno się w pełni zdrowe osobniki, będące w dobrej kondycji, wolne od pasożytów, poza okresem pierzenia.
Leki dostępne na rynku do zwalczania mykoplazmozy: Tylo Stop, Ornifox Forte, Doksy RW, Tylodox, Spectolin.


Zmiana wokół oka spowodowana mykoplazmozą